Zákon o odpadoch

Viete aké povinnosti musíte plniť zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok?

O firme

Činnosť firmy Ing. Bronislava Horňáková - ENPO vznikla v roku 2004 ako poradensko - obchodná firma. Svoju činnosť opiera o skúsenosti nazbierané dlhodobou praxou v odpadovom hospodárstve. Potenciál zamestnancov je tvorený z pracovníkov pracujúcich v teoretickej oblasti zákonodarstva odpadového hospodárstva a taktiež pracovníkmi z radov profesionálnych manažérov spoločností zaoberajúcimi sa problematikou odpadov.

Nosným programom firmy Ing. Bronislava Horňáková - ENPO je :

Odborné poradenstvo v oblasti ekológie a to hlavne problematikou zákonov platných v odpadovom hospodárstve a ich aplikáciou v praxi výrobných a nevýrobných organizácii.

Naše služby môže využívať tak malá firma, ako aj veľké organizácie. Svoje služby poskytujeme prevažne dlhodobo na základe mandátnych zmlúv alebo jednorazovo na základe konzultácií.

Naše služby ponúkame pre tieto právne subjekty

Viete aké povinnosti musíte plniť zo zákona o odpadoch, keď vám z výroby vzniká odpad a aké povinnosti zo zákona o obaloch, keď balíte svôj tovar do obalov?

Kontaktujte nás a pomôžeme vám včas
predísť zbytočným pokutám!

Partneri

ENPO