Zákaznícka zóna

Zákon o obaloch

 • Zavedenie zákona o obaloch do praxe v začínajúcej aj stávajúcej organizácii,
 • Posúdenie stavu organizácie vo vzťahu k zákonu o obaloch a jeho vykonávacích predpisov,
 • Posúdenie stavu zberu odpadov z obalov k nariadeniu vlády, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov,
 • Pomoc pri vyhľadávaní oprávnených organizácií pre plnenie záväzných limitov pre odpady z obalov,
 • Spracovanie dokumentov:
  • Program prevencie povinnej osoby,
  • Interné smernice pre nakladanie s odpadom z obalov.
 • Vypracovanie:
  • Evidenčných listov obalov a odpadov z obalov,
  • Koncoročného Hlásenia o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnotenia,
  • Žiadosti do Registra povinných osôb,
  • Štvrťročných podkladov o uvedení obalov na trh pre oprávnenú organizáciu.
  • Zasielanie výkazu pre oprávnené organizácie

 

KONTAKT

ENPO,spol. s r.o.


Komenského 2599/1
909 01 Skalica

 

IČO: 45 393 451

IČ DPH: SK2023007954

 

Tel. +421 948 893 330