Zákaznícka zóna

Služby pre samosprávy

LEGISLATÍVA

 • Náprava nezhôd s nastaveným systémom nakladania s odpadom v obci, v súlade s legislatívou odpadového hospodárstva
 • Zabezpečenie plnenia všetkých povinností obce zo zákona o odpadoch
 • Kompletný servis plnenia povinností obce ako prevádzkovateľa zberného dvora pre občanov
 • Školenie pracovníkov úradu zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok
 • Vypracovanie dokumentov POH - obce
 • Poradenstvo formou konzultácií


EKONOMIKA

 • Pomoc pri znižovaní nákladov pri nakladaní s odpadom v obci
 • Pomoc pri zvyšovaní výnosov z predaja druhotných surovín
 • Realizácia výberového konania na dodávateľa služiebv pre oblasť odpadového hospodárstva
 • Vyhodnotenie zmluvných podmienok pre zber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
 • Kontrola vykonaných služieb pri nakladaní s odpadom externou organizáciou


PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

 • Spracovanie projektovej dokumentácie pre všetky stupne stavebného konania pri nakladaní s odpadom vznikajúcim zo stavby

KONTAKT

ENPO,spol. s r.o.


Komenského 2599/1
909 01 Skalica

 

IČO: 45 393 451

IČ DPH: SK2023007954

 

Tel. +421 948 893 330