Zákaznícka zóna

Naše ciele

Spoločnosť ENPO, s.r.o, Skalica si stanovila nasledujúce ciele pre uspokojovanie potreby svojich kliento

  1. Uspokojovať požiadavky zákazníkov vysokou akosťou poskytovaných služieb za prijateľné ceny.
  2. Byť nápomocný u svojich zmluvných partnerov pri dodržiavaní stanovených cieľov POH.
  3. Byť nápomocný u svojich zmluvných parnerov pri znižovaní ekonomickej náročnosti na konečné zhodnotenie alebo zneškodnenie vzniknutých odpadov.
  4. Dávať dôraz na zhodnocovanie odpadov pred zneškodňovaním odpadov pri rozhodovaní o spôsobe nakladania s odpadmi u našich zmluvných partnerov.
  5. Znižovať objem odpadov pri skladovaní a preprave odpadov.
  6. V prípade vzniku havarijnej situácie u našho zmluvného parnera spolupracovať pri jej odstránení s najmenšími ekologickými následkami a v čo najkratšom termíne.
  7. Spolupracovať s orgánmi štátnej správy na všetkých úrovniach.
  8. Dôsledným zmapovaním producie druhotných surovín kupujúceho, byť nápomocný pri zakúpení ekonomicky najefektívnejšieho lisovacieho zariadenia.
  9. Dodržovať etiku podnikania, chrániť dáta a informácie o naších zákazníkoch.

Za svoju prácu ručíme a plne preberáme na seba zodpovednosť za prípadné nedostatky zistené kontrolnými ogránmi štátnej správy. Garantujeme termíny ohlasovacích povinností voči orgánom štátnej správy a iných zákonných inštitúcií a plne na seba preberáme zodpovednosť za ich dôsledné dodržiavanie.

 

KONTAKT

ENPO,spol. s r.o.


Komenského 2599/1
909 01 Skalica

 

IČO: 45 393 451

IČ DPH: SK2023007954

 

Tel. +421 948 893 330